ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE DLA DZIECI 

OFERTA SZKOLENIOWA RAD PEDAGOGICZNYCH

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny (IPET)

Prowadzimy badania przesiewowe dzieci z klas 0 i 1-ych w kierunku diagnozy trudności w uczeniu się

W poradni rozpoczyna pracę grupa wsparcia dla dyrektorów szkół

Poradnia zaprasza szkoły podstawowe do programu profilaktycznego skierowanego do dzieci z klas "0"

Zapraszamy uczniów starszych klas szkoły podstawowej na warsztaty z technik efektywnego uczenia się

W październiku 2019 roku zapraszamy do sieci współpracy wszystkich logopedów pracujących z dziećmi w szkołach i placówkach Naszego Miasta i Powiatu

Spotkanie dla Dyrektorów Szkół Ponadgimnazjalnych

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK