Nasi specjaliści dyżurują pod nr. telefonu: 533 962 909, zgodnie z poniższym grafikiem w godzinach 8:00 do 14:00.

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE DLA DZIECI 

OFERTA SZKOLENIOWA RAD PEDAGOGICZNYCH

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny (IPET)

Prowadzimy badania przesiewowe dzieci z klas 0 i 1-ych w kierunku diagnozy trudności w uczeniu się

W poradni rozpoczyna pracę grupa wsparcia dla dyrektorów szkół

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK