Link do bezpłatnych konsultacji psychologicznych dla nauczycieli

Zapraszamy rodziców do obejrzenia filmu: "W co się bawić z dziećmi?"

Link do filmu w artykule

Nasi specjaliści pełnią dyżury od poniedziałku do piątku pod nr. telefonu: 533 962 909

ZAPRASZAMY NA BEZPŁATNE KONSULTACJE LOGOPEDYCZNE DLA DZIECI 

OFERTA SZKOLENIOWA RAD PEDAGOGICZNYCH

Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania ucznia (WOPFU) oraz indywidualny program edukacyjno- terapeutyczny (IPET)

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK