Drukuj

Informujemy, że na terenie poradni prowadzimy Terapię Integracji Sensorycznej

INTEGRACJA SENSORYCZNA (SI)

to proces, podczas którego układ nerwowy człowieka odbiera informacje z receptorów wszystkich zmysłów (dotyk, układ przedsionkowy odbierający ruch, czucie ciała, czyli priopriocepcja, węch, wzrok, słuch, smak), następnie organizuje i interpretuje tak, aby mogły być wykorzystane w celowym działaniu. Innymi słowy jest to reakcja adaptacyjna służąca do wykonania określonej czynności, przyjęcia odpowiedniej pozycji ciała, itp.

 

TERAPIA PROWADZONA JEST POPRZEZ RUCH W FORMIE ZABAWY

Podczas zajęć angażowane są wszystkie zmysły, a w szczególności zmysł równowagi (układ przedsionkowy) i dotyku oraz wzroku i słuchu. Do stymulacji zmysłu równowagi używa się specjalistycznego sprzętu. Są to huśtawki, hamaki, podwieszane koniki, deskorolki, trampoliny, równoważnie itp. Ćwiczenia te mają prowadzić do prawidłowej organizacji pracy układu nerwowego na poziomie analizy i syntezy dostarczanych bodźców zmysłowych.

 

JAKIM DZIECIOM TERAPIA SI (TERAPIA INTEGRACJI SENSORYCZNEJ) MOŻE POMÓC?

Terapia SI przeznaczona jest dla dzieci z trudnościami rozwojowymi w tym: trudnościami szkolnymi, zaburzeniami mowy, nadpobudliwością psychoruchową, lękliwością i spowolnieniem, z nieprawidłowym napięciem mięśniowym, zaburzeniami koordynacji wzrokowo-ruchowej, percepcji słuchowej, trudnościami z utrzymaniem równowagi, planowaniem ruchu, także dzieci z opóźnionym lub wolniejszym rozwojem fizycznym i umysłowym.

Lista objawów stanowiących wskazanie do przeprowadzenia badania Integracji Sensorycznej:

PAMIĘTAJMY – pojedynczy objaw nie stanowi wskazania do diagnozy Integracji Sensorycznej. Wskazaniem do diagnozy jest występowanie co najmniej kilku objawów.

Zajęcia integracji sensorycznej prowadzi:

mgr Anna Bulira - Gach , psycholog , terapeuta SI

Dodatkowe informacje można uzyskać w sekretariacie poradni