W dniach od 20.09.2016r. do 22.09.2016r. przeprowadzone zostały debaty, w których uczestniczyli dyrektorzy, pedagodzy i psycholodzy szkolni. Celem spotkań było wypracowanie najlepszych form współpracy w obszarze pomocy psychologiczno- pedagogicznej.

Wnioski z debaty pt.: Rola poradni psychologiczno – pedagogicznej we wspomaganiu pracy szkoły i przedszkola” odbytej w dniach 20.09.2016r. – 22.09.2016r:

  1. Zbudowanie sieci współpracy dyrektorów szkół mającej na celu wymianę doświadczeń i wspólne rozwiązywanie problemów.
  2. Poszerzenie oferty poradni o prelekcje dla rodziców nt. stawiania wymagań dzieciom w wieku przedszkolnym oraz  zajęcia warsztatowe „Niepełnosprawni są wśród nas”, które zostaną przeprowadzone w przedszkolach.
  3. Rozreklamowanie na terenie przedszkoli zajęć „Szkoły dla rodziców” prowadzonych na terenie poradni.

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK