Oferta w zakresie doradztwa zawodowego na rok szkolny 2017/2018

Propozycje wspierania szkół i placówek oświatowych przez doradców zawodowych poradni w roku szkolnym 2017/2018

 

  1. Propozycje skierowane do dzieci i młodzieży

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci                    (wiek, klasy, szkoła)

Cele do zrealizowania

Prowadzący

1.

Zajęcia warsztatowe na terenie szkół lub w poradni

Grupowe - warsztaty

II-III gimnazjum wszystkie klasy na terenie powiatu wg. zapotrzebowania

Zainspirowanie  tematyką kreowania kariery zawodowej

Samopoznanie uczniów; Dostarczenie informacji o lokalnym rynku edukacyjnym    i perspektywach zawodowych; Kształtowanie postaw uczniów

H. Winiarczyk

A. Łaska

2.

Działania aktywizujące  do kreowania kariery zawodowej                w ramach 9 OTK  

Grupowe – wykład

klasy  szkół ponadgimnazjalnych – zsz , technika

Zainspirowanie  tematyką samodzielnego kreowania kariery zawodowej;  Przekazanie wybranych informacji                o wymaganiach rynku pracy;  Dostarczenie informacji o wsparciu doradców zawodowych w PPP

H. Winiarczyk

A. Łaska

  1. Propozycje skierowane do nauczycieli

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci (szkoła)

Cele do zrealizowania

Prowadzący

1.

Sieć współpracy doradców zawodowych

Grupowe- warsztaty,

Konsultacje indywidualne w szkołach

Nauczyciele odpowiedzialni      w szkołach powiatu stalowowolskiego za realizację szkolnego programu doradztwa zawodowego

Wymiana doświadczeń, samokształcenie, doskonalenie

 

H. Winiarczyk

A. Łaska

2.

Program z doradztwa zawodowego                 w klasach 7 SP

Grupowe – prowadzenie zajęć otwartych , 

Indywidualne konsultacje w szkołach

Nauczyciele odpowiedzialni       w szkołach powiatu stalowowolskiego za realizację szkolnego programu doradztwa zawodowego

Wsparcie w realizacji zadań    z zakresu doradztwa zawodowego                          w klasach 7 SP 

H. Winiarczyk

A. Łaska

  1. Propozycje skierowane do rodziców

Lp

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci

Cele do zrealizowania

Prowadzący

1.

Jak rozmawiać z dziećmi          o przyszłości

Grupowe – wykład                    w ramach spotkań wywiadowczych                      w szkołach

Indywidualne konsultacje         z rodzicami na temat zainteresowań , predyspozycji ich dzieci,  decyzji o dalszym kształceniu

Udzielanie informacji              o szkołach, kierunkach kształcenia, wskazówek jak pomóc dziecku w wyborze zawodu i szkoły, konieczności skonsultowania wyboru zawodu z lekarzem specjalistą

Rodzice wszystkich typów szkół wg. zapotrzebowania

Zainspirowanie  tematyką wspierania dzieci    w kreowaniu  kariery zawodowej

Pomoc                  w kształtowaniu  adekwatnej samooceny

Kształtowanie postaw rodzicielskich

Informacja            o ofercie PPP

H. Winiarczyk

A. Łaska

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK