Propozycje szkoleń, warsztatów w ramach prowadzonych „sieci współpracy” w roku szkolnym 2017/2018.

 

L.p

Tematyka

Forma zajęć

Cele do zrealizowania

Prowadzący

1.

Dyrektor - skuteczny przywódca

warsztaty

Coaching w zarządzaniu procesem edukacyjnym, wychowawczym i motywacyjnym.

Marzena Łata

2.

Superwizja dla nauczycieli, psychologów i pedagogów szkół podstawowych

 

warsztaty na terenie PPP

Rozwój kompetencji psychospołecznych i umiejętności ich wykorzystania w pracy z dziećmi

 

Barbara Szmyd

3.

Budowanie strategii korygujących dla dzieci z zaburzeniami zachowania

warsztaty  na terenie szkoły

 

Rozpoznawanie mechanizmów funkcjonowania dzieci z zaburzonymi zachowaniami,  budowanie kontaktu do wprowadzania zmiany, korekcja trudnych zachowań

 

Stanisława Zając

 

 

4.

Doradca zawodowy w szkole- rola            i zadania

Warsztaty na terenie PPP

Wypracowanie modelu organizacji zajęć z zakresu doradztwa zawodowego w szkołach

Honorata Winiarczyk,

Anna Łaska

5.

Sieć współpracy dla logopedów szkolnych i przedszkolnych

 

warsztaty na terenie PPP

Rozwój kompetencji psychospołecznych i umiejętności ich wykorzystania w pracy z dziećmi

Iwona Borkowska

 

  Osoby zainteresowane udziałem w wymienionych sieciach prosimy o kontakt telefoniczny z prowadzącymi: 15 8421831

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK