Poradnia oferuje dyżury specjalistów podczas pandemii

Dyżury są pełnione w godz. 10.00 – 12.00

Dzień tygodnia

Psycholog

Pedagog

Logopeda

Poniedziałek

 

 

 

Wtorek

 

 

Marzena Łata

Środa

 

 

 

Czwartek

Sylwia Brankiewicz, Ewa Orlińska

Anna Bal

 

Piątek

 

 

 

 

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK