INFORMACJE O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Co to jest RODO?

RODO jest skrótem nazwy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Jest to akt prawa, który reguluje zasady przetwarzania danych i prawa osób, których dane są przetwarzane.

Kto przetwarza Twoje dane?

Administratorem danych osobowych jest Poradnia Psychologiczno - Pedagogiczna
w Stalowej Woli, który mieści się przy
ul. Hutniczej 12 w Stalowej Woli.

W jakim celu przetwarzane są Twoje dane?

 1. Gdy musimy zrealizować obowiązek prawny wobec uczniów i rodziców, szkół
  i placówek (art. 6 ust. 1 lit c) RODO):
 2. przeprowadzić proces diagnostyczny
  i terapeutyczny (Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013
  w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz. U. z 2013 poz. 199 z późn. zm.),
 3. wydać opinię, orzeczenie bądź stosowną dokumentację po przeprowadzonym procesie diagnostycznym
  i terapeutycznym,
 4. prowadzić ewidencję klientów,
 5. prowadzić dokumentację klientów,
 6. prowadzić dziennik.
 7. Gdy musimy zrealizować obowiązki
  i prawa pracodawcy wobec osób zatrudnionych (art. 9 ust. 2 lit. b) RODO).
 8. Gdy przygotowujemy umowę lub ją realizujemy (art. 6 ust. 1 lit. b) RODO).

W pozostałych przypadkach dane będziemy przetwarzać gdy wyrazisz na to zgodę

 1. w przypadku fotografowania, filmowania, realizacji projektów. Zgoda może być
  w każdym momencie przez Ciebie wycofana – dane przed wycofaniem zgody nadal będą przetwarzane zgodnie z prawem.

Jak długo dane są przechowywane?

Dane przechowywane są tak długo, jak wymaga tego przepis prawa - Instrukcja kancelaryjna i archiwalna lub tak długo, jak istnieje cel ich przetwarzania np. okres realizacji projektu.

Dane nie są przekazywane do państw poza Europejskim Obszarem Gospodarczym (czyli poza teren Unii Europejskiej, Islandii, Liechtensteinu, Norwegii).

MASZ PRAWO DOSTĘPU DO SWOICH DANYCH I ICH SPROSTOWANIA.

MASZ PRAWO WNIEŚĆ SKARGĘ DO ORGANU NADZORCZEGO.

Więcej informacji o Twoich prawach, okresach przechowywania poszczególnych danych, sposobach przetwarzania danych, odbiorcach danych pozyskasz:

 1. u Inspektora ochrony danych osobowych - Magdalena Sołtys-Kurek, tel. 15 643 36 35, Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Starostwo Powiatowe w Stalowej Woli, ul. Podleśna 15;
 2. u Dyrekcji Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Stalowej Woli,
  Hutnicza 12, tel. 15 842 18 31, e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

 

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK