Oferta Poradni Psychologiczno - Pedagogicznej w Stalowej Woli dotyczy następujących obszarów działania i opiera się na różnorodnych metodach pracy, takich jak:

 • diagnoza,
 • profilaktyka,
 • konsultacje dla nauczycieli,
 • interwencje w środowisku ucznia,
 • szkolenia rad pedagogicznych,
 • badanie przesiewowe na terenie przedszkoli i szkół,
 • terapia,
 • doradztwo zawodowe,
 • mediacje,
 • warsztaty dla dzieci, młodzieży i rodziców,
 • e-poradnictwo,
 • grupy wsparcia
 • interwencje kryzysowe,
 • szkoła dla rodziców

 

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK