Pracownicy poradni prowadzą współpracę i wspomaganie szkół i placówek zgodnie z potrzebami i zgłaszaną problematyką. Pracownicy realizują na terenie szkół i placówek, szkolenia, warsztaty, konsultacje. Uczestniczą w posiedzeniach rad pedagogicznych, zespołów wychowawczych, interdyscyplinarnych oraz w opracowywaniu wielospecjalistycznych ocen funkcjonowania ucznia, IPET.

 

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK