PROPOZYCJA WARSZTATÓW I PRELEKCJI DLA RODZICÓW 

Propozycja zajęć grupowych dla rodziców realizowanych w PPP

Lp.

Rodzaj zajęć

Cele do osiągnięcia

Uwagi

 

 

1.

Szkoła dla rodziców.

Część I.

Rodzice dzieci w wieku 7-12 lat.

Budowanie relacji rodzic-dziecko, wzmacnianie więzi, nauka dialogu opartego na  wzajemnym szacunku i zaufaniu.

 

Warsztaty dla rodziców prowadzą psycholodzy Poradni

Cykl obejmuje 10 spotkań.

 

2.

Szkoła dla rodziców.

Część III - nastolatek.

Wzmacnianie umiejętności wychowawczych rodziców. Rozwijanie umiejętności komunikacyjnych.

 

Warsztaty dla rodziców prowadzą psycholodzy Poradni.

Cykl obejmuje 10 spotkań.

 

3.

Prelekcje dla rodziców                nt.: Wspomagania rozwoju mowy u małego dziecka                    w obliczu współczesnych zagrożeń cyberprzestrzeni.

Kształtowanie prawidłowego rozwoju mowy dziecka i jej stymulowanie.

Wdrażanie do stosowania prawidłowych zasad                      i norm w procesie wychowania oraz rozwijanie kompetencji cyfrowych u małych dzieci.

Kształtowanie prawidłowych nawyków żywieniowych oraz ich wpływ na rozwój funkcji prewerbalnych i mowy.

Prelekcje prowadzone będą w miarę potrzeb przez logopedę poradni dla rodziców dzieci w wieku przedszkolnym z kl. „0” szkoły podstawowej.

 

 

 

 

Propozycje szkoleń dla rodziców realizowanych w szkołach i przedszkolach

 

L.p.

Tematyka

Forma zajęć

Adresaci

Cele do zrealizowania

1.

Wpływ postaw wychowawczych rodziców na kształtowanie samodzielności i kreatywności u dzieci. 

 

Prelekcja dla rodziców.

Rodzice dzieci klas IV-VIII.

Poszerzenie świadomości rodziców na temat wpływu oddziaływań rodzicielskich na prawidłowy rozwój osobowości dziecka.

2.

„Moje dziecko jest cyfrowe”. Jak uczyć bezpiecznego

 i odpowiedzialnego korzystania z mediów elektronicznych?

Warsztat dla rodziców

Rodzice dzieci przedszkolnych i szkoły podstawowej kl. I-III

Wzmacnianie umiejętności wychowawczych rodziców.  Profilaktyka uzależnień. Rozwijanie kompetencji cyfrowych, w tym bezpiecznego i celowego wykorzystania technologii informacyjno – komunikacyjnych.

 

 3.

Wspomaganie rozwoju mowy dziecka

a współczesne zagrożenia.

Prelekcja

dla rodziców.           

Rodzice dzieci w wieku przedszkolnym

Rozwijanie kompetencji wychowawczych u rodziców.

Wdrażanie do stosowania zasad prawidłowego rozwoju mowy i kształtowania kompetencji językowych i komunikacyjnych u dziecka.

Rozwijanie kompetencji cyfrowych u małego dziecka.

Poznanie zasad racjonalnego żywienie i jego wpływu na rozwój funkcji prewerbalnych            i mowy.

 

 

WSPOMAGANIE SZKÓŁ I PLACÓWEK